Αβγαριά, Αγροτεμάχιο προς Πώληση

Αβγαριά, Αγροτεμάχιο προς Πώληση