Ιστιαία, Ελαιοπερίβολο προς Πώληση

Ιστιαία, Ελαιοπερίβολο προς Πώληση