Νέος Πύργος, Μονοκατοικία προς Ενοικίαση

Νέος Πύργος, Μονοκατοικία προς Ενοικίαση