Κάβος Λιχάδας, Μονοκατοικία προς Πώληση

Κάβος Λιχάδας, Μονοκατοικία προς Πώληση