Αγιος Γεώργιος Λιχάδος, Μονοκατοικία προς Πώληση

Αγιος Γεώργιος Λιχάδος, Μονοκατοικία προς Πώληση