Νέος Πύργος, Μονοκατοικία προς Πώληση

Νέος Πύργος, Μονοκατοικία προς Πώληση