Γιάλτρα Λουτρά, Μονοκατοικία προς Πώληση

Γιάλτρα Λουτρά, Μονοκατοικία προς Πώληση