Αγιος Νικόλαος, Μονοκατοικία προς Πώληση

Αγιος Νικόλαος, Μονοκατοικία προς Πώληση