Ταξιάρχης, Μονοκατοικία προς Πώληση

Ταξιάρχης, Μονοκατοικία προς Πώληση