Γιάλτρα, Μονοκατοικία προς Πώληση

Γιάλτρα, Μονοκατοικία προς Πώληση