Νέος Πύργος, Οικόπεδο προς Πώληση

Νέος Πύργος, Οικόπεδο προς Πώληση