Αγιόκαμπος, Οικόπεδο προς Πώληση

Αγιόκαμπος, Οικόπεδο προς Πώληση