Ταξιάρχης, Οικόπεδο προς Πώληση

Ταξιάρχης, Οικόπεδο προς Πώληση