Αγιος Γεώργιος Λιχάδος, Οικόπεδο προς Πώληση

Αγιος Γεώργιος Λιχάδος, Οικόπεδο προς Πώληση