Γιάλτρα, Οικόπεδο προς Πώληση

Γιάλτρα, Οικόπεδο προς Πώληση