Λιχάδα, Οικόπεδο προς Πώληση

Λιχάδα, Οικόπεδο προς Πώληση