Γαλατσώνα, Οικόπεδο προς Πώληση

Γαλατσώνα, Οικόπεδο προς Πώληση