Νέα Σινασός, Οικόπεδο προς Πώληση

Νέα Σινασός, Οικόπεδο προς Πώληση