Ασμήνιο, Οικόπεδο προς Πώληση

Ασμήνιο, Οικόπεδο προς Πώληση