Πευκί, Οικόπεδο προς Πώληση

Πευκί, Οικόπεδο προς Πώληση