Ιστιαία, Οικόπεδο προς Πώληση

Ιστιαία, Οικόπεδο προς Πώληση