Σκύρος, Μονοκατοικία προς Πώληση

Σκύρος, Μονοκατοικία προς Πώληση